Xe tải Chiến Thắng cung cấp các dòng xe thùng xe ben Chiến thắng AUTO 2018
 

Xe tải thùng Chiến Thắng 6.5 tấn

Trả trước: 433.000.000 đ

Xe tải thùng Chiến Thắng 3.2 tấn

Trả trước: 298.000.000 đ

Xe tải thùng Chiến Thắng 2.265 tấn

Trả trước: 257.000.000 đ

Xe tải thùng Chiến Thắng 1.25 tấn

Trả trước: 255.000.000 đ

Xe tải thùng Chiến Thắng 1.4 tấn

Trả trước: 192.000.000 đ

Xe tải thùng Chiến Thắng 6.5 tấn 4x4

Trả trước: 459.000.000 đ

Xe tải thùng Chiến Thắng 4.95 tấn

Trả trước: 321.000.000 đ

Xe ben Chiến Thắng 6.2 tấn 4x4

Trả trước: 438.000.000 đ

Xe ben Chiến Thắng 6.2 tấn

Trả trước: 421.000.000 đ

Xe ben Chiến Thắng 3.9 tấn 4x4

Trả trước: 305.000.000 đ

Xe ben Chiến Thắng 4.6 tấn

Trả trước: 315.000.000 đ

« Previous12Next »